Vizyonumuz & Misyonumuz

 VİZYONUMUZ

TÜRKİYE’NİN EN BAŞARILI AKŞAM LİSESİ OLMAK.

MİSYONUMUZ

Ezberden öte özümseyerek öğrenen, kendini bilgiyle doldurmak yerine bilgiyi kullanan, yalnızca testlerde değil, insanlar arası iletişimde başarılı olan, bilgi birikimi yüksek, paylaşımcı, iyi insan ilişkileri kurabilen,özgür düşünen ve düşündüklerini açıkça ifade edebilen, yerel değerlere bağlı, evrensel değerlere açık, başarılı bireyler yetiştirmek kurumsal misyonumuzu oluşturuyor.

İLKELERİMİZ

Türk Milli Eğitiminin temel amaçları ve ilkeleri doğrultusunda, okulumuzda;

Atatürk İlke ve İnkılaplarını; Atatürk Milliyetçiliğini tam anlamıyla benimseyen bir eğitim anlayışı uygulanmaktadır.

Yapılan bütün çalışmalarda bilimsellik rehberimiz olup teknolojik gelişmeler yakından takip edilmekte ve öğrencilerimize bilimsel çalışmanın ilkeleri sevdirilerek öğretilmektedir.

Eğitimde fırsat eşitliği gözetilmekte, başarılar ödüllendirilmekte, akademik ve sosyal anlamda zorlanan öğrenciler her yönden desteklenmektedir.

Eğitim ve öğretimin okul ile sınırlı olmayıp yaşamın her anında devam eden, sürekli gelişen ve iyileştiribilen bir süreç olduğu kabul edilmektedir.