Kayıt için gerekli belgeler

Kayıt için hangi belgeler gereklidir?

● Öğrenim belgesinin aslı (Diploma veya Tasdikname)
● Nüfus cüzdanı sureti
● Askerlik çağındaki adayların askerlik durum belgesi
● 4 adet vesikalık fotoğaf